Systemy okienno-drzwiowe zimne PBI 40E

PBI 40E

System PBI 40 Economic (PBI 40E) służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, nienośne ściany działowe, witryny, boksy. 

Na bazie systemu PBI 40E można wykonać także drzwi i ściany dymo­szczelne. Wyroby budowlane wykonane z PBI 40E przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. 

Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być także stosowane jako przegrody zewnętrzne, tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

 

 

Systemy okienno-drzwiowe zimne PBI 50N

PBI 50E

System PBI 50N służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i kon­strukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi –w tym drzwi wahadłowe, okna – w tym okna podawcze, nienośne ściany działowe, witryny, boksy. 
Głębokość profilu 50mm czyni go jednym z najmocniejszych profili na rynku w tej grupie. 

Na bazie systemu PBI 50N można wykonać także drzwi i ściany dymo­szczelne.
Właściwości dymoszczelne drzwi, systemów PBI 50N i PBI 40E sklasyfikowano wspólną aprobatą.
Wyroby budowlane wykonane z prezentowanego zestawu materiałów. PBI 50N przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. 
Drzwi i ściany systemu PBI 50N mogą być stosowane jako przegrody zewnętrzne, tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.